ETT NYTT SÄTT. A NEW WAY.

PLEASE SEE ENGLISH VERSION BELOW.

Föreningen “Svenskar i världen”, se artikeln nedan, skrev igår i en intervju med Tove Lifvendahl, tidigare styrelseledamot i Svenskar i Världen och idag politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet om att svenskar som lever utomlands länge har negligerats av sina hemmaboende medsvenskar angående de nya och internationella erfarenheter som de kommer hem med. Det kan uppfattas som lite skrämmande och lite för annorlunda. Hon skriver att där är en debatt om invandring idag i Sverige. Men Sverige har ju också en betydande utvandring och hon ställde frågan om hur betydande utlandssvenskarna är i Sverige idag? Detta är en intressant fråga som kommer precis rätt i tid för vår del eftersom vi precis har börjat att marknadsföra oss inför den svenska marknaden med våra inredningsarkitekt-, inredar- och designservice.

Anna Hansson Design har just startat en halvautomatiserad designtjänst där inredningsarkitekttjänsten beställs över internet, Skype, telefon eller genom vår representant i Sverige. Klienten gör en del av arbetet själva (tar mått och bilder mm), har några möten över Skype och epost för att sedan ha ett slutgiltigt möte med en presentation i hemmet eller projektplatsen med frivilligt alternativ att boka in besöksmöten och shoppingmöten.

Detta är en ny metod som vi har sett utvecklats hos inredningsarkitektfirmor i bland annat Los Angeles och som har fungerat bra för internationella klienter utan att kompromissa på inredningsarkitektservicens standard.

En full internationell service finns fortfarande tillgänglig.

“Frid i huset.”

Skräddarsydd arkitektur I inredning I design är ansvarsfull och tillräknelig arkitektur I inredning I design. Du är inte en kopia.

EN MILJÖ SKA REFLEKTERA
INDIVIDUALITET
DÄRFÖR SÅ
SKRÄDDARSYR VI
DYNAMISKA INREDNINGAR
SOM MATCHAR DIN LIVSSTIL

-Anna Hansson

Vår mission är att skapa miljöer genom ypperligt omdöme med en anda av samförstånd och expertkunskap.

Anna har tidigare erfarenhet av att ha arbetat med projekt i England, Israel, Frankrike och Mellan-Östern från kontor i London och har arbetat internt i både Norge och Sverige såväl som i Oman. Hon har erfarenhet av att arbeta med både typisk Skandinavisk inredning såväl som metropolitan, modernistisk, minimalistisk och klassisk inredning såväl som en eclectic mix.

SVIV Är utlandssvenskar negligerade?

Se några av våra tidigare projekt på vår websida.

Tyck till genom att kommentera nedan eller skriv till oss HÄR.

#interiordesign #inredningsarkitektur #inredare

 

ENGLISH VERSION

The association “Swedes in the world,” see the article below, wrote yesterday in an interview with Tove Lifvendahl, former board member of the Swedes in the World and today’s political editor at the Swedish newspaper Svenska Dagbladet that Swedes living abroad have long been neglected by their fellow Swedes ”at home” about the new and international experiences that they come home with. It can be perceived as a little scary and too different. She writes that there is a debate about immigration in Sweden today. But Sweden has also a significant emigration and she asked the question of how significant expatriate Swedes are in Sweden today, if at all? This is an interesting question that just comes right on time for us though we have just started to market ourselves before the Swedish market with our architecture I interior architecture I design services.

Anna Hansson Design has also recently started a semi-automated design service where the interior design service can be booked over the Internet, Skype, phone, or through our representative in Sweden. Within this service the client will do some of the work included in a service such as taking measurements and pictures etc. Meetings are primarily held over Skype and email and travelling and travelling costs are included only to final presentations in the home or project site. Voluntary options to book meetings to visit suppliers to try out furniture etc is available within the service.

This is a new method that we have seen the developments of among interior architect firms in Los Angeles among other places and that has works well in the ever changing marketplace for national and international clients without compromising on the standard of the interior architecture services.

A full interior architecture and design service is still available.

“Peace be in the house.”

A LIVING SPACE SHOULD REFLECT

INDIVIDUALITY

THEREFORE, WE

TAILOR-MAKE

DYNAMIC INTERIORS

TO MATCH YOUR LIFESTYLE

-Anna Hansson

Our mission is to create designs through excellent judgement with a spirit of understanding and with expertise knowledge.

Bespoke architecture I interiors I design  is responsible architecture I interiors I design. You are not a copy.

Anna has previous experience of working on projects in England, Israel, France and the Middle East from offices in London and has worked internally in Norway and Sweden as well as in Oman. Her design experience reaches from working with both typical Scandinavian interiors as well as metropolitan, modernist, minimalist and classic interior design as well as with eclectic decor.

SVIV Are Expatriate Swedes neglected?

See some of our previous projects on our website.

Have your say by commenting below or write to us HERE.

#interiordesign #inredningsarkitektur #inredare

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s